สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร ทันตกรรมทั่วไป (ไม่รวมวัคซีน ยานอกบัญชี ทันตกรรมเฉพาะทาง และยาพิเศษที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล)

ส่วนลด 10%
- คลินิกเสริมความงาม (ยกเว้นค่าแพทย์)

ส่วนลด 10%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ยกเว้นโปรโมชั่น และค่ายา)

ส่วนลด 5%
- กัวซาบำบัด แพทย์แผนจีน แพทย์อายุรเวท (ยกเว้นค่าแพทย์)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเชียงใหม่