รับฟรี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Certainty เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผ่านบัตรเครดิต KTC

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
รับฟรี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Certainty มูลค่า 435 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี (รับของสมนาคุณที่โรงพยาบาล)

 

1 ก.พ. 63 – 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย