สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลลานนา

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ ค่าเอกซเรย์ธรรมดา ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ยกเว้น CT,MRI,ULTRASOUNDและเอกซเรย์พิเศษ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลลานนา