สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
ค่ายา ค่าทันตกรรม ค่าตรวจมะเร็งเต้านม ( Mammogram) และการตรวจวัดมวลกระดูก

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ