สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา OPD&IPD (ยกเว้นแล็บพิเศษ ยาพิเศษ ค่าแพทย์ เครื่องมือพิเศษ)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น