สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ส่วนลด 8%
ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องทดลอง (Lab)
ยกเว้นส่วนประกอบกรณีใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด,ค่าตรวจทางรังสี (X-Ray) ยกเว้น ค่าตรวจ CT Scan

ส่วนลด 3%
ค่ากายภาพบำบัด ค่าทำแผล ค่าออกซิเจน ค่าทันตกรรม (ยกเว้นฟันเทียม )

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี