แบ่งปัน อิ่มใจ ได้บุญ ด้วยบัตร KTC คะแนนแทนเงินบริจาคที่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มุ่งเน้นให้นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยที่แยกย้าย ประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ กลุ่ม ชมรม สมาคม นักศึกษาเก่า ทั้งในระดับจังหวัด และในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังต้องการให้นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไปในอนาคต

» คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
1. KTC PHONE 02 123 5000
2. KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
3. KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่