สิทธิพิเศษกับบัตรเครดิต KTC ที่ True Shop

>>รับส่วนลด 14% 
สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งรายการชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระ เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลด 14% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก 
โดยใช้คะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป และสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป (ก่อนหักส่วนลด)

1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63

  • True Shop ทุกสาขา
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
True Shop