แบ่งปัน อิ่มใจ ได้บุญ ด้วยบัตร KTC คะแนนแทนเงินบริจาคที่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อใช้ในกิจการรักษาพยาบาล และสงเคราะห์ผู้ป่วย ทหาร ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปและจัดหาอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ทหาร ผู้ป่วยพิการ และทุพลภาพ จัดเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นเพิ่มขึ้น  เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์ ของแพทย์ และพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

» คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
       1. KTC PHONE 02 123 5000
       2. KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
       3. KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี