สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

ส่วนลด 10%
- ค่าห้องพักผู้ป่วยใน จากราคาปกติ (ยกเว้นค่ายาพิเศษ และวัคซีน)
- ค่ายา จากราคาปกติ (ยกเว้นค่ายาพิเศษและวัคซีน)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่