แพ็กเกจตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
แพ็กเกจตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ราคาพิเศษ 7,900 บาท จากราคาปกติ 9,900 บาท

หมายเหตุ :
• ราคานี้รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาแล้ว
• ราคานี้ยังไม่รวมยา/เวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้เพิ่มเติม
• ราคานี้เป็นราคาต่อผู้ป่วย 1 ท่านเท่านั้น
• ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โทร 02 2207999 หรือ www.thonburibamrungmuang.com

 
 

1 เม.ย. 63 – 31 ก.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย