สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลนครพัฒน์

ส่วนลด 10%
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วยใน

ส่วนลด 5 %
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วยนอก

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 5000 กด 4

 

1 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลนครพัฒน์