เงินคืนก็มี บินฟรีก็ได้ กับบัตรเครดิต KTC ที่ PTT Station

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ–โตเกียว กับสายการบิน NokScoot จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (รวม 50 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 34,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 850,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ

 1. คุณปิยวัจน์ ศิริพานิช
 2. คุณอุดม ไชยอุปละ
 3. คุณปิยกุล บุญเพิ่ม
 4. คุณศิวราภรณ์ อ่อนละมูล
 5. คุณพันธุ์ศักดิ์ เลียงพิบูลย์
 6. คุณศิภาดา ยืนยง
 7. คุณอัจฉรี อินทรกุล
 8. คุณทวีศักดิ์ อสุชีวะ
 9. คุณอนุวงศ์ ภาคีฉาย
 10. คุณพัชนี วิสุทธิมรรค
 11. คุณภูมิใจ รักธรรม
 12. คุณไพศาล สถิรโกศลวงศ์
 13. คุณนิดา กลิ่นผะกา
 14. คุณนพดล พฤกษาพงษ์
 15. คุณกฤติมา สวนทอง
 16. คุณนราธิป วงษ์ปัน
 17. คุณวราภรณ์ นิยมสกุลกาล
 18. คุณเสาวลักษณ์ รัตนกสิกร
 19. คุณณรงค์ศักดิ์ ขาวสอาด
 20. คุณชนิดา รังสิมันตุชาติ
 21. คุณกนกอร ทองพูลพัฒนกุล
 22. คุณจิราภรณ์ แสงสุริยินทร์
 23. คุณบุญลือ ต.เจริญ
 24. คุณวิษุวัต ยามูล
 25. คุณกมลวรรณ ประดิษฐ์

ตามใบคำขออนุญาตเลขที่ 107/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ลงวันที่ 18 มิ.ย. 62

หมายเหตุ:
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินของรางวัลบัตรโดยสารสายการบินนกสกู๊ต

เนื่องด้วยสายการบินนกสกู๊ตมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้
นับตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ทำให้รางวัลบัตรโดยสารจะเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว และ โตเกียว-กรุงเทพฯ ที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ต
ทั้งนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ต้องขออภัย ในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณท่านสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมแคมเปญดังกล่าว

อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิก

เงื่อนไขบัตรโดยสาร
• บัตรโดยสารดังกล่าวสำหรับที่นั่งชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) ที่ให้บริการด้วยเที่ยวบินของสายการบินนกสกู๊ตเท่านั้น
• บัตรโดยสารนี้ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน แล้ว และรวมค่าภาษีสนามบินแล้ว
• ผู้โชคดีจะต้องสำรองที่นั่งภายใน 14 มิ.ย. 63 และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 23 มิ.ย. 63 ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้คือ 4-11 ธ.ค. 62, 26 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63, 22-31 ม.ค. 63, 1-3 ก.พ. 63, 1-7 เม.ย. 63, 1-4 พ.ค. 63


--
*ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
PTT Station