สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาล / คลินิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลดสูงสุด 50% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชั่นเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่ายา OPD&IPD (ยกเว้นแล็บพิเศษ ยาพิเศษ ค่าแพทย์ เครื่องมือพิเศษ)

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

043 042 888
https://www.bangkokhospitalkhonkaen.com
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง

ส่วนลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา, เวชภัณฑ์

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

044 316 611
http://www.bkh.co.th
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ส่วนลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา, เวชภัณฑ์, บริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

044 429 999
http://www.bkh.co.th
โรงพยาบาลขอนแก่นราม

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

043 002 002
http://www.khonkaenram.com
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

ส่วนลด 10% ค่าห้องผู้ป่วยใน
ส่วนลด 5% ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab) สำหรับ ผู้ป่วยนนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

044 240 240 # 5202
http://www.smhkorat.com
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทร์น-วัฒนา อุดรธานี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ผู้ป่วยใน
- โปรแกรมตรวจสุขภาพตามอายุ
ส่วนลด 5% ค่ายา ผู้ป่วยนอก

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

042 219 888
https://wattanahospital.net
โรงพยาบาลป.แพทย์ 1

ส่วนลด 10% ค่ายา

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

044 234 999
โรงพยาบาลป.แพทย์ 2

ส่วนลด 10% ค่ายา

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

044 234 999
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา
(ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

042 870 000
http://www.loeiram.co.th
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - ธนบุรี

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

043 515 191
http://roietthonburi.com
โรงพยาบาลราชพฤกษ์

ส่วนลด 5% ค่ายา ค่าห้อง ค่าวิเคราะห์โรค ค่าทันตกรรม ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ์วิทยา ค่าเอกซเรย์ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ยกเว้นค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจพิเศษ ค่ายา ที่มีมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป

KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 0000 กด 4

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

043 33 3555
http://www.rph.co.th
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ อินเตอร์

ส่วนลด 50% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ส่วนลด 10%ค่าห้อง ค่ายา ค่าทันตกรรม

KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 0000 กด 4

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

045 250 271-2
https://www.sunpasitinter.com
โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ผู้ป่วยใน
- โปรแกรมตรวจสุขภาพตามอายุ
ส่วนลด 5% ค่ายา ผู้ป่วยนอก

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

042 219 888
https://wattanahospital.net
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่ายา

ส่วนลด 5%สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ VIP PIATTINUM

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

045 429 100
http://www.ubonrak.co.th
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า

ส่วนลด 30% โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

045 244 658-60
http://roamklaohospital.net
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย