สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาล / คลินิกในภาคตะวันออก

ลดสูงสุด 10% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชั่นเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, IMCU)

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

039 319 888
http://www.chanthaburihospital.com
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

ส่วนลด 10% ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)
ส่วนลด 5% ค่ายา (OPD), โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

038 812 702
http://www.kasemrad.co.th
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายาๅ
- ตรวจสุขภาพแพ็กเกจ ราคา 1,990 บาท มอบของขวัญพรีเมี่ยม

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

038 500 300 #1346
https://www.chularat.com
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่าแล็บ ค่าเอกซเรย์

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

038 488 777
http://www.pattayamemorial.com
โรงพยาบาลพัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล และ ค่า LAB ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท  สำหรับผู้ป่วยใน
ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล และ ค่า LAB ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท  สำหรับผู้ป่วยใน

(เฉพาะคนไข้ใน IPD เท่านั้น ) รับเฉพาะบัตร VISA CARD และ MASTER CARD

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

038 428 374
https://www.pattayainterhospital.com
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา และค่าตรวจรักษา

ยกเว้น ค่าแพทย์,ค่าบริการ ,ค่าทันตกรรม ค่าบริการใดๆ ในสถานที่หรือนอกสถานที่ที่มิได้เป็นกิจกรรมของค่าบริการทางโรงพยาบาลและในรายการที่ถูกคิดเป็นค่าบริการเหมาจ่ายแล้วหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คือ
1.ตรวจวัดความหนาแน่นมวลประดูกด้วยเครื่อง DXA 1 ส่วนในราคา 900 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)
2. โปรแกรมตรววจหาสารชี้บ่งมะเร็ง 19 รายการ สำหรับผู้ชาย ราคา 4,299 บาท สำหรับผู้หญิงราคา 5,299 บาท (ราคานี้รวมค่าแพทย์และบริการแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์และค่ายากรณีตรวจพบความผิดปกติและต้องทำการรักษาหรือจ่ายเพิ่มเติม)
3. เมื่อมียอดบริการตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อใบเสร็จรับฟรี โปรแกรม Facial Treatment Cooling ผ่อนคลายผิวหน้าพร้อม Treatment ผลักวิตามิน .
1 ครั้ง เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :ยอดค่าใช้จ่ายต่อ 1 ใบเสร็จ มีอายุใช้งาน 7 วันนับแต่วันที่เข้าบริการ

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

033 050 600 #1422
http://www.rpchospital.com
โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา ผู้ป่วยนอก
- ค่าทันตกรรม

KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 0000 กด 4

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

033 009 800
https://www.vibharamlcb.com
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา
ยกเว้น ยาบางรายการ

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

039 605 666
http://www.sirivejhospital.com
โรงพยาบาลเอกชล

ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5%
- ค่ายา
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 2,900 บาท

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

038 939 888 #7439
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย