สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาล / คลินิกในภาคตะวันตก

ลดสูงสุด 15% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชั่นเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล

ส่วนลด 15% โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่ายา

KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 0000 กด 4

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

034 520 911-15
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร
ยกเว้นค่าแพทย์และยาพิเศษบางชนิด

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

032 532 576
http://www.sanpaulo.co.th
โรงพยาบาลธนกาญจน์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
- แผน A โปรแกรมวัยรุ่น ราคา 800 บาท (ปกติ 980 บาท)
- แผน B โปรแกรมทั่วไป ราคา 1,990 บาท  (ปกติ 2,760 บาท)
- แผน C โปรแกรมสมบูรณ์แบบ ราคา 2,990 บาท (ปกติ 4,420 บาท)

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

034 540 601
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย