สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ส่วนลดกว่า 10%
- ค่าห้อง ค่ายา (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.)

ยกเว้นรายการส่งตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล และการบริการทางการแพทย์

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 5000 กด 4

 
 

1 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา