สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา
ยกเว้นยารายการพิเศษ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 5000 กด 4

 
 

15 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง