สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลราชธานี

ส่วนลด 30%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลทุกโปรแกรม

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

15 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลราชธานี