คะแนนน้อย อร่อยมาก กับบัตรเครดิต KTC ที่ Auntie Anne’s

299 คะแนน KTC FOREVER
แลกรับ Premium Pretzel รสใดก็ได้ 1 ชิ้น มูลค่า 45 บาท

599 คะแนน KTC FOREVER
แลกรับ Premium Pretzel/Premium Stix
รสใดก็ได้ 1 ชิ้น + Lemonade 19 oz. 1 แก้ว
มูลค่าชุดละ 90 – 94 บาท

899 คะแนน KTC FOREVER
แลกรับ Cheesy Chicken Bites + Lemonade mix 16 oz. 1 แก้ว
(Grape Berry Lemonade, Strawberry Lemonade, Kiwi Lemonade, Lemon Tea Select, Strawberry Iced Tea)
มูลค่าชุดละ 117 บาท

ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER = 100 บาท

1 เม.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Auntie Anne’s