สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลพระราม 9

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง IPD (ยกเว้นห้อง ICU, CCU)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
- แพคเกจคลอดเหมาจ่าย
- แพคเกจศัลยกรรม

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ  "KTC Happy & Health Wellness 2020"
  ราคาพิเศษ 2,900 บาท (ปกติ 3,940 บาท)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูน สำหรับผู้ใหญ่
  ราคาพิเศษ 1,200 บาท (ปกติ 1,500 บาท)

 

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพระราม 9