สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา
ยกเว้นค่า CT-Scan ค่า DF แพทย์ ค่าสลายนิ่ว ค่าฟอกไต ค่าเลือด ค่าโปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจวัคซีนต่างๆ และค่าบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
เงื่อนไขตามโรงพยาบาลกำหนด

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล