สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเอกอุดร

ส่วนลด 10%
- ค่ายา

ส่วนลด 20%
- ตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

ส่วนลด 50 %
- สำหรับค่าห้อง VIP3 ราคา 750 บาท/วัน ปกติ 1,500 บาท
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beneficial Health (เฉพาะเดือนเกิด) ลดสูงสุดมูลค่ากว่า 27,000 บาท/ราย (รับของที่ระลึกในกรณีใช้บัตร KTC)
- แพ็กเกจฝากครรภ์โปรแกรม A ราคา 22,000 บาท จากปกติ 34,190 บาท สามารถนำมาเป็นส่วนลดในการคลอดเต็มจำนวน 22,000 บาทโดย
- คลอดธรรมชาติ ราคา 32,000 บาท นำ22,000 มาเป็นส่วนลด เวลามาคลอดจ่าย 10,000 บาท
- ผ่าคลอด ราคา 42,000 บาท นำ 22,000 มาเป็นส่วนลด เวลามาคลอด จ่าย 20,000 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเอกอุดร