สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
- สำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป ราคา 3,050 บาท จากราคาปกติ 3,980 บาท
- สำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป ราคา 4,050 บาท จากราคาปกติ 5,830 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง