สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

ส่วนลด 10%
ค่าห้องผู้ป่วยใน

ส่วนลด 5%
ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab) สำหรับ ผู้ป่วยนนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่