สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทร์น-วัฒนา อุดรธานี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ผู้ป่วยใน
- โปรแกรมตรวจสุขภาพตามอายุ

ส่วนลด 5%
ค่ายา ผู้ป่วยนอก

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทร์น-วัฒนา อุดรธานี