สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลนครธน

ส่วนลด 10%
สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพมาตรฐานประจำปี 2563

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง, ค่ายา (ทั้ง OPD และ IPD)

เงื่อนไข :
- สมาชิกบัตรฯต้องชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเคทีซีเท่านั้น และสามารถชำระค่าบริการให้กับบุคคลอื่นได้
- ระยะเวลาการร่วมรายการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลนครธน