สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ สุพรีม ไอเลสิค คลินิก ภูเก็ต

ราคาพิเศษ
- รับสิทธิการรักษาสายตาด้วยวิธีไอเลสิค (iLASIK) ในราคา 78,000 บาท จากราคาปกติ 100,000 บาท / 2 ตาในวันเดียวกัน
- รับสิทธิการรักษาสายตาด้วยวิธีไอเลสิค เอชดี (iLASIK HD) ในราคา 99,000 บาท จากราคาปกติ 120,000 บาท/2 ตาในวันเดียวกัน

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สุพรีม ไอเลสิค คลินิก ภูเก็ต