โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ มาสุ มากิ แอนด์ ซูชิ บาร์

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป

1 ก.พ. 63 - 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มาสุ มากิ แอนด์ ซูชิ บาร์