จองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรป
Eurail Regional Pass

สุดคุ้มที่ KTC World Travel Service

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC เปิดประสบการณ์เที่ยวยุโรปด้วยตัวเองเลือกเที่ยวได้ 2 ประเทศกับตั๋วรถไฟ Eurail Regional Pass

จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service
- ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
- ไม่คิดค่าจัดส่ง

Eurail Family Validity Pax Type Formula Class Retail
Eurail Two Country Select Pass LOW 4 d / 2 m Adult Regular 1st 7,827
Eurail Two Country Select Pass LOW 5 d / 2 m Adult Regular 1st 8,776
Eurail Two Country Select Pass LOW 6 d / 2 m Adult Regular 1st 9,744
Eurail Two Country Select Pass LOW 8 d / 2 m Adult Regular 1st 11,306
Eurail Two Country Select Pass LOW 10 d / 2 m Adult Regular 1st 12,669
Eurail Two Country Select Pass LOW 4 d / 2 m Youth Regular 1st 6,325
Eurail Two Country Select Pass LOW 5 d / 2 m Youth Regular 1st 7,096
Eurail Two Country Select Pass LOW 6 d / 2 m Youth Regular 1st 7,866
Eurail Two Country Select Pass LOW 8 d / 2 m Youth Regular 1st 9,112
Eurail Two Country Select Pass LOW 10 d / 2 m Youth Regular 1st 10,199
Eurail Two Country Select Pass LOW 4 d / 2 m Adult Saver 1st 6,700
Eurail Two Country Select Pass LOW 5 d / 2 m Adult Saver 1st 7,511
Eurail Two Country Select Pass LOW 6 d / 2 m Adult Saver 1st 8,341
Eurail Two Country Select Pass LOW 8 d / 2 m Adult Saver 1st 9,645
Eurail Two Country Select Pass LOW 10 d / 2 m Adult Saver 1st 10,811
Eurail Two Country Select Pass LOW 4 d / 2 m Adult Regular 2nd 6,325
Eurail Two Country Select Pass LOW 5 d / 2 m Adult Regular 2nd 7,096
Eurail Two Country Select Pass LOW 6 d / 2 m Adult Regular 2nd 7,866
Eurail Two Country Select Pass LOW 8 d / 2 m Adult Regular 2nd 9,112
Eurail Two Country Select Pass LOW 10 d / 2 m Adult Regular 2nd 10,199
Eurail Two Country Select Pass LOW 4 d / 2 m Youth Regular 2nd 5,198
Eurail Two Country Select Pass LOW 5 d / 2 m Youth Regular 2nd 5,831
Eurail Two Country Select Pass LOW 6 d / 2 m Youth Regular 2nd 6,443
Eurail Two Country Select Pass LOW 8 d / 2 m Youth Regular 2nd 7,451
Eurail Two Country Select Pass LOW 10 d / 2 m Youth Regular 2nd 8,341
Eurail Two Country Select Pass LOW 4 d / 2 m Adult Saver 2nd 5,435
Eurail Two Country Select Pass LOW 5 d / 2 m Adult Saver 2nd 6,088
Eurail Two Country Select Pass LOW 6 d / 2 m Adult Saver 2nd 6,740
Eurail Two Country Select Pass LOW 8 d / 2 m Adult Saver 2nd 7,787
Eurail Two Country Select Pass LOW 10 d / 2 m Adult Saver 2nd 8,736
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 4 d / 2 m Adult Regular 1st 10,713
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 5 d / 2 m Adult Regular 1st 12,037
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 6 d / 2 m Adult Regular 1st 13,262
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 8 d / 2 m Adult Regular 1st 15,456
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 10 d / 2 m Adult Regular 1st 17,433
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 4 d / 2 m Youth Regular 1st 8,637
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 5 d / 2 m Youth Regular 1st 9,705
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 6 d / 2 m Youth Regular 1st 10,693
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 8 d / 2 m Youth Regular 1st 12,452
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 10 d / 2 m Youth Regular 1st 14,013
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 4 d / 2 m Adult Saver 1st 9,151
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 5 d / 2 m Adult Saver 1st 10,278
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 6 d / 2 m Adult Saver 1st 11,325
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 8 d / 2 m Adult Saver 1st 13,203
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 10 d / 2 m Adult Saver 1st 14,863
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 4 d / 2 m Adult Regular 2nd 8,637
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 5 d / 2 m Adult Regular 2nd 9,705
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 6 d / 2 m Adult Regular 2nd 10,693
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 8 d / 2 m Adult Regular 2nd 12,452
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 10 d / 2 m Adult Regular 2nd 14,013
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 4 d / 2 m Youth Regular 2nd 7,076
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 5 d / 2 m Youth Regular 2nd 7,946
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 6 d / 2 m Youth Regular 2nd 8,736
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 8 d / 2 m Youth Regular 2nd 10,159
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 10 d / 2 m Youth Regular 2nd 11,444
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 4 d / 2 m Adult Saver 2nd 7,392
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 5 d / 2 m Adult Saver 2nd 8,301
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 6 d / 2 m Adult Saver 2nd 9,131
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 8 d / 2 m Adult Saver 2nd 10,634
Eurail Two Country Select Pass MEDIUM 10 d / 2 m Adult Saver 2nd 11,958
Eurail Two Country Select Pass HIGH 4 d / 2 m Adult Regular 1st 12,531
Eurail Two Country Select Pass HIGH 5 d / 2 m Adult Regular 1st 14,132
Eurail Two Country Select Pass HIGH 6 d / 2 m Adult Regular 1st 15,595
Eurail Two Country Select Pass HIGH 8 d / 2 m Adult Regular 1st 18,164
Eurail Two Country Select Pass HIGH 10 d / 2 m Adult Regular 1st 20,457
Eurail Two Country Select Pass HIGH 4 d / 2 m Youth Regular 1st 10,100
Eurail Two Country Select Pass HIGH 5 d / 2 m Youth Regular 1st 11,385
Eurail Two Country Select Pass HIGH 6 d / 2 m Youth Regular 1st 12,551
Eurail Two Country Select Pass HIGH 8 d / 2 m Youth Regular 1st 14,587
Eurail Two Country Select Pass HIGH 10 d / 2 m Youth Regular 1st 16,425
Eurail Two Country Select Pass HIGH 4 d / 2 m Adult Saver 1st 10,713
Eurail Two Country Select Pass HIGH 5 d / 2 m Adult Saver 1st 12,076
Eurail Two Country Select Pass HIGH 6 d / 2 m Adult Saver 1st 13,322
Eurail Two Country Select Pass HIGH 8 d / 2 m Adult Saver 1st 15,496
Eurail Two Country Select Pass HIGH 10 d / 2 m Adult Saver 1st 17,433
Eurail Two Country Select Pass HIGH 4 d / 2 m Adult Regular 2nd 10,100
Eurail Two Country Select Pass HIGH 5 d / 2 m Adult Regular 2nd 11,385
Eurail Two Country Select Pass HIGH 6 d / 2 m Adult Regular 2nd 12,551
Eurail Two Country Select Pass HIGH 8 d / 2 m Adult Regular 2nd 14,587
Eurail Two Country Select Pass HIGH 10 d / 2 m Adult Regular 2nd 16,425
Eurail Two Country Select Pass HIGH 4 d / 2 m Youth Regular 2nd 8,262
Eurail Two Country Select Pass HIGH 5 d / 2 m Youth Regular 2nd 9,309
Eurail Two Country Select Pass HIGH 6 d / 2 m Youth Regular 2nd 10,258
Eurail Two Country Select Pass HIGH 8 d / 2 m Youth Regular 2nd 11,918
Eurail Two Country Select Pass HIGH 10 d / 2 m Youth Regular 2nd 13,401
Eurail Two Country Select Pass HIGH 4 d / 2 m Adult Saver 2nd 8,637
Eurail Two Country Select Pass HIGH 5 d / 2 m Adult Saver 2nd 9,724
Eurail Two Country Select Pass HIGH 6 d / 2 m Adult Saver 2nd 10,713
Eurail Two Country Select Pass HIGH 8 d / 2 m Adult Saver 2nd 12,452
Eurail Two Country Select Pass HIGH 10 d / 2 m Adult Saver 2nd 14,013

** ราคาตั๋วรถไฟยุโรป ข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 21 ก.พ. 61 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร 
โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ

จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02-123-5050

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
KTC World Travel Service