โปรร้านอาหารสุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ที่ SUSHI DEN

รับฟรี เมนู Salmon Set 1 ที่มูลค่า 160 บาท
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดแล้ว)

ส่วนลด 10%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ร่วมกับ Sushi Den Member Card
(ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเมนูโปรโมชั่น)

หมายเหตุ : 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
• เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น
• ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• ยอดชำระขั้นต่ำคำนวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ยกเว้นสาขาเทอร์มินอล 21 , สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง

1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ทุกสาขา ยกเว้น
• Terminal 21
• สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
SUSHI DEN