โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ ภัตตาคารยี่เหลา ตั้งจั้วหลี

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร

1 ก.พ. 63 - 30 มิ.ย. 63​

  • ถ.บำรุงเมือง
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ภัตตาคารยี่เหลา ตั้งจั้วหลี