สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

-ลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NS, LR), ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ วัคซีน) และทันตกรรม อุด ขูด ถอน
-ลด 5% ทันตกรรมประดิษฐ์ 

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง