แบ่งปัน อิ่มใจ ได้บุญ ด้วยบัตร KTC คะแนนแทนเงินบริจาคที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“เป็นสื่อกลาง ระดมความช่วยเหลือจากสังคม เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน โดยมุ่งหวังให้พวกเขาสามารถรอดพ้นความยากจนมีอนาคตที่ดีกว่าเดิม”

» คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
       1. KTC PHONE 02 123 5000
       2. KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
       3. KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน