แลกรับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อซื้อแผนประกัน Lady and the City ของ เจพี ประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
แลกรับเครดิตเงินคืน 5% (เฉพาะชำระเต็มจำนวน)
เมื่อซื้อแผนประกัน Lady and the City ของ บมจ.เจพี ประกันภัย ด้วยบัตรเครดิตเคทีซี รับเครดิตเงินคืน 5% จากค่าเบี้ยประกันสุทธิ ภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ทำรายการ

หมายเหตุ :
• ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะแผนประกันภัยที่ร่วมรายการ และสมาชิกต้องทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
• เงื่อนไขในการรับประกันภัยและความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามที่ บมจ.เจพีประกันภัย กำหนด
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. เจพีประกันภัย โทร 02-290-0555

 

1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
JP Insurance