ช้อปสนุก ช้อปคุ้มทั่วญี่ปุ่น กับบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท

สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC VISA ที่ญี่ปุ่น

Air Bic Camera
รับส่วนลด 5% เมื่อท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA คิดเป็นมูลค่า 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบและสามารถคืนภาษีได้ 

เงื่อนไข :  
•  สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด 
•  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
•  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62
---
Bic Camera
รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA คิดเป็นมูลค่า 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ1 ใบ และสามารถคืนภาษีได้ 

เงื่อนไข :  
•  สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด 
•  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้   
•  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62
---
Drug Papas
รับส่วนลด 3% เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 10,000 เยน – 29,999 เยน (รวมภาษี)  
รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป (รวมภาษี)  

เงื่อนไข :  
•  กรุณาแสดงคูปองที่เคาน์เตอร์ก่อนชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC VISA 
•  สินค้าบางส่วนไม่ร่วมรายการส่วนลด เช่น counseling cosmetics บุหรี่ นิตยสาร ผ้าอ้อมเด็กทารก และอาหารเด็กทารก เป็นต้น 
•  คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้ 
•  บางสาขาไม่ร่วมรายการ เช่น สาขาในจังหวัดโอกินะวะ หรือสาขา OUTLET 
•  ในกรณีที่ไม่มีเภสัชกรประจำอยู่ จะไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทที่ 1 หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.matsumotokiyoshi.cn/ และ http://tw.matsumotokiyoshi.net/ 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

ชนิดของบัตร: บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรพรีเพด

[ โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ คลิก]
---

Kojima
รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA คิดเป็นมูลค่า 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบ และสามารถคืนภาษีได้ 

เงื่อนไข : 
•  สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด 
•  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้ 
•  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Lotte Duty Free Shop
รับส่วนลด 5% - 10% สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA ประเภท PLATINUM GOLD  และ CLASSIC
รับส่วนลด 5% - 15% สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA ประเภท INFINITE และ SIGNATURE 

เงื่อนไข : 
•  อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการลดราคาตามแบรนด์ กรุณาตรวจสอบแต่ละร้านก่อนที่จะซื้อสินค้า 
•  ลดราคาพิเศษให้ตอนที่ซื้อสินค้าที่ร้านไม่ใช่ตอนที่บริษัทที่ออกบัตรเรียกเก็บเงินใบเสร็จที่ได้รับตอนที่ซื้อสินค้าระบุว่าท่านใช้ส่วนลดพิเศษหรือไม่ กรุณาตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้งที่ซื้อสินค้า 
•  สินค้าบางชนิดไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและสินค้าแบรนด์นั้น ๆ 
•  สินค้าที่ราคาต่ำกว่า USD 10 จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการลดราคาสินค้าได้ 
•  สามารถใช้ส่วนลดพิเศษของวีซ่า กับส่วนลดของร้านด้วยกันรวมถึง 30% (ไม่สามารถลดให้เกิน 30%) 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :  
Tokyo Ginza Store >>http://en.lottedfs.com/ginza 
Kansai Airport >>http://en.lottedfs.com/branchGuide/142/intro 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62 

 ---
Matsumoto Kiyoshi
รับส่วนลด 3%  เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 10,000 เยน – 29,999 เยน (รวมภาษี) 
รับส่วนลด 5%  เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป (รวมภาษี) 

เงื่อนไข : 
•  แสดงคูปองที่เคาน์เตอร์ก่อนชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC VISA 
•  สินค้าบางส่วนไม่ร่วมรายการส่วนลด เช่น counseling cosmetics บุหรี่ นิตยสาร ผ้าอ้อมเด็กทารก และอาหารเด็กทารก เป็นต้น 
•  คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ 
•  บางสาขาไม่ร่วมรายการ เช่น สาขาในจังหวัดโอกินะวะ หรือสาขา OUTLET 
•  ในกรณีที่ไม่มีเภสัชกรประจำอยู่ จะไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทที่ 1 หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :  
(SC) >> http://www.matsumotokiyoshi.cn/ 
(TC) >> http://tw.matsumotokiyoshi.net/ 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

ชนิดของบัตร: บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรพรีเพด
[ โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ คลิก ]
---

Onitsuka Tiger 
รับของขวัญพิเศษจาก Onitsuka Tiger เมื่อซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต KTC VISA มูลค่าตั้งแต่ 10,000 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบ 

เงื่อนไข :  
•  สงวนสิทธิ์ของขวัญ 1 ชิ้น / 1 ท่าน / 1 วัน 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.onitsukatigermagazine.com/ 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

---
PARCO
ใช้คูปองของขวัญ 1,000 เยน   เมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ตั้งแต่ 20,000 เยนขึ้นไป (ยอดรวมภาษี) 

เงื่อนไข :  
•  แสดงบัตรเครดิต KTC VISA และพาสปอร์ต เพื่อรับคูปองของขวัญมูลค่า 1,000 เยน ที่ Information Center 
•  จำกัดจำนวนคูปองของขวัญ 1 ใบต่อ 1 ท่าน 
สาขาที่ร่วมรายการ : ปาร์โก้ ซัปโปโร ปาร์โก้ อิเคบุคุโระ ปาร์โก้ คิจิโจจิ ปาร์โก้ นาโกย่า และปาร์โก้ ฟุคุโอกะ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละสาขา 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.parco.co.jp/customer/ 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62
---

Premium Outlets ® 
รับส่วนลด และของสมนาคุณฟรี 
สิทธิพิเศษที่ 1) รับสมุดคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากราคาที่แสดงไว้ที่เอาท์เล็ทในแต่ละวัน  
สิทธิพิเศษที่ 2) รับของขวัญพิเศษเมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ตั้งแต่ 40,000 เยนขึ้นไป (ยอดรวมภาษี) โดยสามารถรวมยอดใบเสร็จได้ 

เงื่อนไข :  
•  รับสมุดคูปองสมนาคุณที่ศูนย์ข้อมูลPremium Outlets®โดยแสดงหนังสือเดินทางของท่านด้วย 
•  สามารถรวมยอดใบเสร็จที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ในวันเดียวกันให้ครบ 40,000 เยนขึ้นไป (ยอดรวมภาษี) ได้ แต่การซื้อสินค้าผ่านบัตรฯ ในวันอื่นจะไม่สามารถนำมารวมยอดรับสิทธิ์นี้ได้ 
•  สงวนสิทธิ์ในการรับสมนาคุณ 1 ชิ้น/ท่าน/วัน อย่างไรก็ตามท่านสามารถรวมยอดการซื้อสินค้าจากบัตรฯหลายใบได้เพื่อรับสิทธิพิเศษนี้ 
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของขวัญ/ของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :  
Gotemba Premium Outlets®: คลิก
Shisui Premium Outlets®: คลิก
Ami Premium Outlets®: คลิก 
Sano Premium Outlets®: คลิก
Sendai-Izumi Premium Outlets®: คลิก
Rinku Premium Outlets®: คลิก
Kobe-Sanda Premium Outlets®: คลิก
Tosu Premium Outlets®: คลิก 
Toki Premium Outlets®: คลิก 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

---
Relux
รับส่วนลด 8% สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISAเมื่อจองผ่านRelux และจะได้รับคะแนนสะสม Relux5% (กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น VISARELUX08 เพื่อรับส่วนลด) 

เงื่อนไข :  
•  คืนกำไรเป็นคะแนนสะสม Relux 5% ของยอดเงินในการจอง (ยอดเงินที่ชำระ) 
•  คะแนนสะสมที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านประมาณ 7 วันหลังจากเช็คเอาท์ 
•  ไม่สามารถใช้คะแนนสะสมร่วมกับส่วนลดได้ในการใช้สิทธิพิเศษ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างส่วนลดหรือคะแนนสะสม 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

*(สำหรับการจองที่มีวันเช็คเอาท์ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61) 
โรงแรมที่สามารถใช้บริการได้: โรงแรมหรือที่พักประมาณ 800 แห่งที่อยู่ในเว็บไซต์ Relux ซึ่งต้องเป็นโรงแรมที่สามารถชำระเงินทางออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิต KTC VISA ได้ (สำหรับรายละเอียดการใช้บริการจะยึดตามกฎระเบียบของ Relux และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมในเว็บไซต์ได้ 

วิธีการใช้บริการ: 
1.    ลงทะเบียนเป็นสมาชิกทางเว็บไซต์ Relux
2.    เมื่อกรอกรหัสโปรโมชั่น ลงในหน้าจอชำระเงิน จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุข้างต้น รหัสคูปองส่วนลด 8% สำหรับสมาชิก Visa:VISARELUX08 
3.    หลังจากกรอกรหัสโปรโมชั่นแล้ว กรุณาตรวจสอบที่หน้าจอชำระเงินว่า จำนวนเงินที่ต้องชำระได้ถูกหักส่วนลดแล้วหรือไม่ จากนั้นจึงค่อยดำเนินการชำระเงิน
---

Sofmap
รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA มูลค่าตั้งแต่ 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบ และสามารถคืนภาษีได้ 

เงื่อนไข :  
•  สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด
•  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้ 
•  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62
---
TOKYU HANDS
รับส่วนลด 5% เมื่อชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิต KTC VISA กรุณาแสดงคูปองส่วนลดพร้อมกับหนังสือเดินทาง (ยกเว้นสัญชาติญี่ปุ่น) ก่อนทำการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน 

เงื่อนไข :  
•  ร้านค้าที่ร่วมรายการ: Tokyu Hands, hands be, Hands EXPO
•  คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ ได้ 
•  มีสินค้าบางส่วนที่ไม่ร่วมรายการ 
•  คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ได้กับค่าขนส่งหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ 
•  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ประจำร้าน 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

ชนิดของบัตร: บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรพรีเพด
[ โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ คลิก ]
---

Voyagin
รับส่วนลด 3% เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต KTC VISA สำหรับการซื้อทัวร์และกิจกรรมของ Voyagin 
*กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น VOYAGINVISAJP ลงในเว็บไซต์ Voyagin

เงื่อนไข :  
•  สามารถใช้คูปองส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งหากอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่น 
•  ตอนชำระเงิน กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น VOYAGINVISAJP 
•  หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่ Voyagin customer center (Mail: japan@govoyagin.com,TEL: +81(0)3 4405 6619) 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62
 ---

Yodobashi Camera
รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีต่อ 1 ใบเสร็จด้วยบัตรเครดิต KTC VISA มูลค่าตั้งแต่ 5,400 เยน ขึ้นไป (ยอดรวมภาษี) 

เงื่อนไข :  
•  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้ 
•  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.yodobashi.com(Japanese only) 
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย