สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ล่องเรือสำราญ Costa NeoRomantica พาเที่ยวญี่ปุ่น & เกาหลีใต้ หลากหลายเส้นทาง

พิเศษ ผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน เดือน
พร้อมลดทันที 3,000 บาท เมื่อเดินทางแบบแพ็กเกจ

ขึ้น – ลง ฟุกุโอกะ

ขึ้น – ลง โตเกียว

ราคานี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
  2. ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพัก ห้องละ 2 ท่าน  
  3. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  4. ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (ถ้ามี) , ค่าทัวร์เที่ยวบนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครืองดื่ม, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, หัก ณ ที่จ่าย 3%
  2. ค่าทิปบนเรือ
  3. ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ / ท่าเรือ/ โรงแรม / โรงแรม – สนามบิน
  4. Japan international Tourist Tax (JPY 1,000.- per departure / per pax)

จอง  1 มี.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
เดินทาง  2 มิ.ย. 62 – 30 ส.ค. 62

จองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Arcadia Center.jpg
1.บริษัท Arcadia Center
โทร.02 235 1133

Aurora Cruise Center
2.บริษัท Aurora Cruise Center
โทร.02 635 2489-9

P&K Travel Designs .jpg
3.บริษัท P&K Travel Designs
โทร.02 683 2929 ต่อ 14

KTC World Travel Service.jpg
4.KTC World Travel Service
โทร.02 123 5050

S K T Travel.jpg
5.บริษัท S K T Travel
โทร.02 064 8782

World Explorer.jpg
6.บริษัท World Explorer
โทร.02 631 3448

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Costa Venezia Neoromantica