มั่นใจทุกการเดินทางกับประกันการเดินทาง
MSIG Travel Easy ที่ https://www.msig-thai.com/ktc

สมาชิกบัตรเครดิต KTC มั่นใจทุกการเดินทางกับ MSIG Travel Easy จากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

สมัคร และชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy 
ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง https://www.msig-thai.com/ktc

รับคุ้ม 2 ต่อ

ต่อที่ 1 รับส่วนลด 10% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 500 บาท

สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง

  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 - 999 บาท หรือ 
  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 - 1,499 บาท หรือ 
  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป 
สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายปี /ผู้เดินทาง 
  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
โทร. 02 007 9044 หรือ E-mail : 
customercare@th.msig-asia.com

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย