KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา แลกรับส่วนลด 12% ที่ The North Face

» แลกรับส่วนลด 12%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (เฉพาะชำระเต็มจำนวน)
ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป  + ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน
(สงวนสิทธิ์แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย)   

1 ก.พ. 62 - 31 พ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย