เตรียมพร้อมเพื่อลูกน้อย ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

รับชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่า 1,050 บาท
เมื่อซื้อแพ็กเกจคลอดทุกรายการตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป 

วิธีการรับสิทธ์
ลงทะเบียน และรับของสมนาคุณที่โรงพยาบาล

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค