เติมเต็มประสบการณ์ชีวิต ด้วยกีฬา กับบัตรเครดิต KTC 15% ที่ REV OUTLET

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15%
บัตรเครดิต KTC REV 

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13%
บัตรเครดิต KTC อื่นๆ
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ(เฉพาะชำระเต็มจำนวน) ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนKTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน (ขอสวงนสิทธิ์ แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย, เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
REV OUTLET