สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

-ลด 15%  ค่าห้อง
-
ลด 5% ค่ายา และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
 
ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 15,000 บาทขึ้นไปสำหรับIPD  และเมื่อมียอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับ OPD

 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น