สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทร์น-วัฒนา อุดรธานี

ลด 10%
-ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
-โปรแกรมตรวจสุขภาพตามอายุ

ลด 5%
-ค่ายาสำหรับผู้ป่วยนอก

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทร์น-วัฒนา อุดรธานี