สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา

- ลด 10% ค่ารักษาพยาบาล 10 รายการ*
- ลด 5% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

*รายการค่ารักาพยาบาล 10 รายการ
1.ค่ายาและสารอาหารทางสายเลือด
2.ค่าเวชภัณฑ์ 1,2 ยกเว้น เวชภัณฑ์ 3
3.ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ (ยกเว้นในกรณีส่งต่อ-outsource)
4.ค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีวิทยา
5.ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีอื่น ๆ (ยกเว้น MRI และค่าแพทย์)
6.ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด
7.ค่าบริการทางทันตกรรม (เฉพาะขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน)
8.ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยในประเภทต่าง ๆ
9.ค่าห้องหรือค่าเตียงที่ใช้สังเกตอาการ การพักฟื้นหรืออื่น ๆ
10.ค่าบริการรถพยาบาล
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด, ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน
เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเจ้าพระยา