สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

ลด 20%
-โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ลด 10%
-ค่าห้อง 
-ค่าทันตกรรม (อุด, ขูด, ถอน)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์