โปรโมชั่นแต่งงานโรงแรมในประเทศ

เลือกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน Bangkok Airways ห้องพักโรงแรมบูติคดีไซน์เก๋ หรือ รับเครดิตเงินคืนเพียงชำระค่าแพ็กเกจแต่งงานทุกโรงแรมทั่วประเทศ
  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท ต่อบัตรฯ ตลอดรายการ
    (รับเครดิตเงินคืน 800 บาท ทุกยอดใช้จ่าย 100,000 บาท)
ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ WD เว้นวรรค ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก#1
ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) จะได้รับข้อความตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จ
  • รับบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ Bangkok Airways สำหรับ 2 ท่าน
เส้นทางไปกลับ: กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ / กรุงเทพฯ - เชียงราย / กรุงเทพฯ – กระบี่
        เมื่อชำระค่าแพ็กเกจแต่งงานตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป
ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ WD เว้นวรรค ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก#2
ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) จะได้รับข้อความตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จ
  • รับบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ Bangkok Airways พร้อมห้องพักโรงแรม Flora Creek เชียงใหม่ สำหรับ 2 ท่าน   
 เส้นทางไปกลับ: กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เมื่อชำระค่าแพ็กเกจแต่งงานตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ WD เว้นวรรค ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก#3
ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) จะได้รับข้อความตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จ

    ออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 20 พ.ย. 62
    เดินทางภายในวันที่ 30 พ.ย. 62 
 
*จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ตลอดรายการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02 123 5000
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
KTC World Travel Service