แบ่งปัน อิ่มใจ ได้บุญ ด้วยบัตร KTC คะแนนแทนเงินบริจาคที่ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยการช่วยเพิ่มการผ่าตัดหัวใจเด็กให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้การรอคอยที่ยาวนานในการจะเข้ามารับการผ่าตัดสั้นลง และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตด่วน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรอันประกอบด้วย ศัลแพทย์หัวใจเด็ก กุมารแพทย์หัวใจเด็ก วิสัญญีแพทย์หัวใจเด็กและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาเด้กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด หลังการผ่าตัด และตลอดช่วงของการเติบโตต่อไปจนเป็นผู้ใหญ่

» คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
       1. KTC PHONE 02 123 5000
       2. KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
       3. KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online

1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก