KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา แลกรับส่วนลด 20% ที่ Ari Summer Sale

แลกรับส่วนลด 20% 

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป  
+ ใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน
(ขอสงวนสิทธิ์ แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)
 
26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62
 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Ari Football Concept Store