สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU และ IMCU), ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)

ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน สำหรับค่ารักษายอดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี