สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

-ลด 15% คลินิกทันตกรรม เฉพาะค่าขูดหินปูน
-ลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU/ CCU/NICU/PICU), ค่ายา (ยกเว้นวัคซีน และหมวดยาพิเศษ)
-ลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเด็ก
ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็กเกจ,ราคาเหมาจ่ายและราคาโปรโมชั่นต่างๆ ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา